కృష్ణా పుష్కరాలు ప్రారంభం. గొందిమళ్ల ఘాట్ దగ్గర సీఎం కేసీఆర్ దంపతుల పుష్కర స్నానం.

Jogulamba11