పదో రోజు సుమారు 50 లక్షల మంది భక్తుల పుణ్యస్నానం……

రాష్ట్రంలోని మహబూబ్ నగర్,నల్గొండ జిల్లాల్లో కృష్ణమ్మ పుష్కరాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆదివారం రెండు జిల్లాల్లోని పుష్కరఘాట్లుభక్తజనంతో కిటకిటలాడాయీ. నల్గొండ జిల్లాలో 15లక్షల మంది,మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 35లక్షల మందిపుణ్యస్నానాలు ఆచరించినట్లు అంచనా.