బీచుపల్లిలో 31 లక్షల మంది ..పుణ్య స్నానాలు

పన్నెండు రోజుల పాటు జరిగిన కృష్ణా పుష్కరాల్లో భాగంగా బీచుపల్లి పుష్కర ఘాట్‌లో 31 లక్షల మంది పుష్కర స్నానం ఆరించినట్లు పీజేపీ, నిఘా విభాగం అధికారులు అంచనా వేశారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ నెల 12న ప్రారంభమైన కృష్ణాపుష్కరాలకు 12న 3.20 లక్షలు, 13న 1.78, 14న 2.04, 15న 3.07, 16న 1.07, 17న 1.08, 18న 2.05, 19న 3.02, 20న 4.04, 21న 6.05, 22న 4.09, 23న 3.20 లక్షల మంది పుష్కర స్నానం చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఒక్క బీచుపల్లి పుష్కర ఘాట్‌లో 31 లక్షల మంది పుష్కర స్నానం ఆచరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

Source:http://www.namasthetelangaana.com/Districts/Mahboobnagar/%E0%B0%AC%E0%B1%80%E0%B0%9A%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B1%8B-31-%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%B2-%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%BF-%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%A3%E0%B1%8D%E0%B0%AF-%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81-20-599862.aspx